Gebruik mogelijkheden voor stapelfinanciering

Elke onderneming is uniek en heeft daarom specifieke wensen voor een financiering. Afhankelijk van de aard van de investering, de beschikbare liquiditeiten en de balansratio’s adviseer je een financieringsstructuur die het beste bij een onderneming past. We zien steeds vaker een stapelfinanciering.

Maatwerk financiering

Ons streven is om mkb-adviseurs te helpen om verwachtingen van ondernemers te overtreffen. Met praktische, maar doordachte financieringsoplossingen, die passen bij een onderneming. Oplossingen die ook anticiperen op de ontwikkelingen waarmee een onderneming te maken krijgt. Stapelfinanciering via Capsearch biedt mogelijkheden.

Stapelfinanciering

Het combineren van verschillende financieringsvormen wordt stapelfinanciering genoemd. Meestal vormt een bancaire financiering de basis. Bij sterk groeiende of jonge ondernemingen is de vermogenspositie, volgens bancaire normen, regelmatig onvoldoende voor het aantrekken van een financiering. Voldoende kapitaal is echter een essentiële voorwaarde voor succesvolle groei. Het aanvullen van de bancaire financiering met andere financieringsvormen is dan een oplossing. Enkele voorbeelden.

Combinatie met Factoring

Zo’n alternatief is bijvoorbeeld een flexibele maatwerkfinanciering van debiteuren, soms in combinatie met een financiering van voorraden. Er is hier sprake van factoring. Het zijn gespecialiseerde partijen die (delen van) een goederenstroom financieren: vanaf het moment dat de goederen ingekocht worden, onderweg zijn, tot aan het moment dat zij een onderdeel van de voorraad vormen en weer verkocht zijn. Factoring is te combineren met een bancaire financiering. Ook een combinatie met een andere alternatieve financieringsvorm voor bijvoorbeeld vastgoed of bedrijfsmiddelen is mogelijk. Op deze terreinen zijn namelijk gespecialiseerde financiers actief. Lees meer over de mogelijkheden van factoring in de blog: flexibele kredietruimte met factoring.

Combinatie met leasing

Met leasing kan een onderneming snel beschikken over bedrijfsmiddelen, zonder dat de liquiditeitspositie wordt aangetast. Bovendien is financiering van de investering veelal voor 100% mogelijk, wat met een bancaire lening niet mogelijk is. Deze soepele kredietvorm vereist meestal geen speciale zekerheden, doordat alleen het geleasede object als zekerheid dient. Het is ook mogelijk om met een sale & leaseback geld in een onderneming vrij te maken. Deze middelen kan een ondernemer weer voor investeringen in andere activa gebruiken of inzetten voor werkkapitaal. Voor meer informatie over lease lees de blog: lease, bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk.

Combinatie met een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF)

Dit zijn gespecialiseerde financieringspartijen die graag optrekken met banken voor het financieren van ondernemingen. Een ALF verstrekt dan een achtergestelde lening en vraagt meestal geen zekerheden. Als een bedrijf faillissement aanvraagt, dan staat een Leningen Fonds bij het uitwinnen van zekerheden achteraan in de rij. ALF’s vragen meestal wel een hogere rentevergoeding vanwege het hogere risico dat ze nemen. Voor banken is het financieren van een onderneming in combinatie met achtergestelde lening vaak interessant. Het risico op de financiering is lager. Het is namelijk niet nodig dat een ondernemer zekerheden aan een andere financier geeft.

Combinatie met crowdfunding

Met crowdfunding wordt door een grote groep investeerders aan particulieren of ondernemingen een financiering verstrekt. Ook hier zie je dat combinaties met bancaire financiers of andere alternatieve financiers geen uitzondering is. Crowdfunding-platforms zijn flexibel in het vragen van zekerheden, waardoor stapelfinanciering mogelijk is. Ook een uitkomst voor branches waar het vinden van investeerders al helemaal niet vanzelfsprekend is.

We denken mee

Wij denken ook graag met je mee over goed advies richting jouw klanten. Er zijn meer dan 50 financiers bij ons aangesloten. Volop mogelijkheden voor stapelfinanciering.
Als je persoonlijk met één van onze specialisten over de mogelijkheden wilt spreken neem dan contact met ons op.