Lease, bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk

Ondernemers zijn altijd bezig met groei en of verbetering van hun bedrijf. Het is noodzakelijk regelmatig investeringen te doen. Bijvoorbeeld wanneer een onderneming te maken krijgt met nieuwe productietechnieken of wanneer je als ondernemer onverwacht de productiecapaciteit moet vergroten vanwege een grote order. Er zijn verschillende manieren om dit te financieren, bijvoorbeeld met lease.

Voor bijna elk bedrijfsmiddel

Lease is een financieringsvorm voor een groot scala van vaste activa:

  • Industriële machines (sorteermachines, verpakkingsmachines)
  • Grafische of ICT apparatuur, machines voor de bouw (kranen)
  • Transportmateriaal (trucks, vorkheftrucks, etc.)
  • Bedrijfsmiddelen voor het kleinbedrijf zoals hoogwerkers of graafmachines
  • Personenauto’s

Vaak is de ondernemer vrij om merk, type en leverancier te kiezen.

Met leasing extra liquiditeitsruimte

Bij leasing financiert een leasemaatschappij een bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij geeft het object via lease aan een onderneming in gebruik of eigendom. Maandelijks betaalt de ondernemer leasetermijnen aan een leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm wordt hij direct eigenaar van het object. Of de ondernemer bepaalt dit aan het einde van de leaseperiode. Het voordeel van lease is dat een ondernemer het vermogen in het bedrijf niet hoeft aan te wenden voor een grote investering. Het blijft beschikbaar voor werkkapitaal of andere zaken. Ook is het vaak mogelijk om bestaande activa te herfinanciering via lease om liquide middelen vrij te maken. Lease biedt meestal de mogelijkheid om 100% van het object te financieren mits het een uniek object is, zelfstandig te identificeren is en het waarde verloop goed te bepalen is. Er zijn drie soorten lease: financial lease, operational lease en sale en leaseback.

1. Wat is financial lease?

Bij financial lease wordt de onderneming economisch eigenaar. Het juridisch eigendom blijft bij de financier. De onderneming is verantwoordelijk voor het object. Als er in de tussentijds iets met het object gebeurt, ligt het risico hiervan bij de kredietnemer. De financier hoeft geen nieuw object ter beschikking te stellen. Vaak dient de onderneming het object te verzekeren. Nadat alle termijnen zijn voldaan wordt de kredietnemer volledig eigenaar van het object, dus zowel economisch als juridisch. Het lijkt daarom veel op huurkoop of een soort koop op afbetaling.

2. Wat is operational lease?

Bij operational lease neemt de financier de investering op zich en loopt in principe ook het risico van gebreken gedurende de leasetermijn. Alle risico's rond een te leasen object zijn voor rekening en risico van de leasemaatschappij. De financier is zowel economisch als juridisch eigenaar. Aan het eind van de looptijd blijft het eigendom van de financier tenzij er een koopoptie is toegevoegd aan het contract. Operational lease heeft een positieve invloed op de balanspositie van een onderneming. Dit type lease wordt ook wel ‘off-balance financiering’ genoemd omdat het object en de lening niet op de balans van de onderneming komt te staan. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen beter is dan als het object wel op de balans zou staan. Er zijn voldoende financiers die de jaarcijfers van de onderneming corrigeren voor off-balance posities omdat dit toch een verplichting voor de toekomst met zich mee brengt en dus ook een risico.

3. Wat is sale en leaseback?

Met sale en leaseback verkoopt de onderneming (roerende) bedrijfsmiddelen, zoals transportmiddelen of bouwmachines aan een leasemaatschappij. Vervolgens verhuurt de maatschappij het bedrijfsmiddel weer aan de onderneming terug via een leasecontract. De ondernemer beschikt daardoor direct over extra liquide middelen die hij/zij voor andere doeleinden kan gebruiken.

Capsearch aangesloten financiers

Voordelen lease

De investeringen zijn veelal voor 100% te financieren, wat met een lening niet mogelijk is. Dit is mogelijk omdat de financier de waarde en het -verloop van de activa kent. Leasing vergroot de financiële draagkracht van de onderneming. Deze soepele kredietvorm vereist meestal geen speciale zekerheden, doordat alleen het geleasede object als zekerheid dient. Bovendien laat leasing de bestaande kredietlijnen intact.

Persoonlijk contact

Bellen of chatten met één van onze specialisten over de mogelijkheden van lease? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.