Samenwerking Caple en Capsearch

Caple en Capsearch hebben een samenwerking gesloten. Op het platform van Capsearch zijn per vandaag ook Caple leningen opgenomen.

Capsearch, platform bedrijfsfinanciering

Capsearch biedt de bij haar aangesloten financiële adviseurs de mogelijkheid om Caple leningen in kredietaanvragen te verwerken. In het online platform voor mkb-financieringen brengt Capsearch vraag en aanbod bij elkaar. Dit werkt simpel, snel en effectief. Met geavanceerde software doorloopt de adviseur systematisch criteria van meerdere financiers om tot een match te komen. De mkb-adviseur stelt één aanvraag op en stuurt deze naar alle geschikte en bij Capsearch aangesloten financiers. Hiermee is het nu ook mogelijk om een deel van een aanvraag bij Caple te financieren in combinatie met andere partijen.

Caple, specialist groeikredieten

Caple biedt aanvullende langlopende blanco financiering naast hetgeen door banken en andere aanbieders wordt verstrekt. Hierbij moet een goede mix worden gemaakt en speelt de mkb-adviseur een centrale rol. Met behulp van het platform van Capsearch kunnen mkb-adviseurs gemakkelijk een passende stapelfinanciering optuigen waarin de Caple-lening het langlopende sluitstuk vormt. Caple is Europese specialist in groeikredieten aan het mkb variërend van 500k tot 5 mio en werkt hierbij samen met haar strategische partner BNP Paribas Asset Management. Er worden geen afsluit provisies in rekening gebracht. Ook worden er geen zakelijke of persoonlijke zekerheden verlangd. Wel is een degelijk strategisch plan vereist dat een goed beeld geeft van de toekomstverwachtingen.