Wat financiers juist in deze crisistijd willen weten

Dagelijks spreken we met vele financiers over de gevolgen van de Corona-crisis voor de kredietverlening aan het mkb. Deze blog geeft je overzicht van de informatie die financiers juist nu van je verwachten. Neem deze informatie dus op als je een aanvraag maakt.

Financieringsdoel Corona-crisis

Heb je een aanvraag die het directe gevolg is van de Corona-crisis? Geef dat aan. Er is speciaal hiervoor in Capsearch een extra keuzemogelijkheid bij financieringsdoel. Deze keuze zorgt ervoor dat financiers snel en extra aandacht aan jouw aanvraag geven.

Bedrijfsactiviteiten

  • De impact van de Corona-crisis op het bedrijf
  • Acties om de gevolgen van de crisis te beperken
  • Financiële gezondheid van het bedrijf voor deze crisis
  • Beschrijf bijvoorbeeld ook:
   • Alternatieve verdienmodellen die leiden tot herstel omzet
   • Mogelijk kostenbesparingen die direct wat kunnen opleveren
   • Mogelijk uitstel van betalingen/afdrachten. Bijvoorbeeld omzet-, loon- of vennootschapsbelasting. Of betalingen van huur, aan crediteuren en het UWV

Toelichting Financiering

 • Specifieke financieringsbehoefte veroorzaakt door deze crisis
 • Binnen welke termijn en voor welke periode een financiering nodig is
 • De mogelijkheid om extra kapitaal in te brengen door aandeelhouders
 • De tijd die het kost om de uitbreiding van/nieuwe financiering terug te betalen

Analyse onderneming

 • Laat met een liquiditeitsbegroting zien hoe diep het dal mogelijk kan zijn
 • Verwachting van de omzet per maand ten opzichte van reguliere maanden
 • Splits kosten uit naar groepen: personeel, vaste lasten, belastingen, overig
 • Gevolgen als de omzet wegvalt voor 3 en 6 maanden
 • Snelheid waarmee de omzet weer op gang kan komen als na 3 of 6 maanden weer gestart wordt met activiteiten
 • Kostenniveau na het nemen van maatregelen

Neem gerust contact met ons op als je een specifieke situatie wilt bespreken. Je kunt ons bereiken via de telefoon of via de chat. Wij doen onze best je te helpen bij het vinden van financieringsoplossingen die passen bij de huidige situatie.