Examentraining Erkend Financieringsadvies MKB

Met deze training bereiden we je voor op het examen van Erkend Financieringsadvies MKB. Ook toetsen we je of je aan de exameneisen voldoet. Uit zo’n toets komt ook naar voren of het nodig is om een aanvullende opleiding te doen.

Voor wie 

Deze training is speciaal voor ervaren adviseurs op het terrein van ondernemingsfinanciering (accountants MKB, financieringsadviseurs, corporate finance adviseurs, financieringsanalisten, etc.) die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB.

Samenwerking

De training is ontwikkeld in samenwerking met Stichting MKB Financiering. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is door Stichting MKB Financiering ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de mkb-financieringsmarkt. In deze markt is een sterke toename zichtbaar van het aantal (non-bancaire) financiers, waaronder ook veel fintechs. De markt is complexer geworden. Hierdoor is een mkb-ondernemer in zijn zoektocht naar een passende financiering in toenemende mate afhankelijk van adviseurs. Het keurmerk beoogt bewaking en verbetering van de kwaliteit van het financieringsadvies. 

Bert Duurland

De training wordt verzorgd door Bert Duurland, betrokken bij opleidingen en kennisontwikkeling binnen Stichting MKB Financiering. Bert werkt al langere tijd voor een diversiteit aan organisaties. Als architect van het examen Erkend Financieringsadvies MKB kan hij de deelnemers gericht informeren, beoordelen en adviseren. 

Inhoud training

Blok 1 Marktontwikkelingen en inhoud van het keurmerk
Toelichting op de markt van financieringsadvies. Bespreking van de gestelde eisen aan het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en aan een Erkend Financieringsadviseur MKB. Tevens aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van een erkend adviseur en voor de gestelde eisen aan een financieringsaanvraag. Bespreking van de examenprocedure met een toelichting.

Blok 2 Proefexamen
Door middel van een proefexamen  met een casus vindt onderzoek plaats naar welke kennisonderdelen op het vereiste examenniveau zijn en op welke onderdelen niet. Bespreken van proefexamen en inzicht in welke onderdelen aandacht behoeven.

Leerdoelen 

Toetsing en voorbereiding op het examen Erkend Financieringsadvies MKB.

Groepsomvang

Maximaal 12 personen. Zo kunnen we de interactiviteit waarborgen en is er voldoende ruimte voor jouw persoonlijke vragen.

Programma  

- 1 trainingsdag van 4 uur.
- Oefenexamen om je kennis te toetsen met terugkoppeling door trainer

Inclusief koffie/ thee en een verzorgde lunch

Kosten 

€ 349,- per deelnemer (ex. BTW).

Wanneer 

Dinsdag 17 januari 2023 | 9.00 - 13.00 uur


Waar
 

Volgt

Opleiding (erkend) financieringsadviseur MKB

Wil je eerst nog wat kennis opdoen? In deze opleiding (e-learning, klassikale en virtuele trainingsmomenten) staat financieren in het mkb centraal. Je leest er hier meer over.

Ontwerp zonder titel-14

 

Schrijf je in