Examentraining Erkend Financieringsadvies MKB

 

Samenvatting

Met deze training bereiden we je in 1 dag voor op het examen van Erkend Financieringsadvies MKB. Ook toetsen we je of je aan de exameneisen voldoet. Uit zo’n toets komt ook naar voren of het nodig is om een aanvullende opleiding te doen.

Voor wie 

Deze training is speciaal voor ervaren adviseurs op het terrein van ondernemingsfinanciering (mkb-accountants, financieringsadviseurs, corporate finance adviseurs, financieringsanalisten, etc.) die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB.

Samenwerking

De training is ontwikkeld in samenwerking met Stichting MKB Financiering. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is door Stichting MKB Financiering ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de mkb-financieringsmarkt. In deze markt is een sterke toename zichtbaar van het aantal (non-bancaire) financiers, waaronder ook veel fintechs. De markt is complexer geworden. Hierdoor is een mkb-ondernemer in zijn zoektocht naar een passende financiering in toenemende mate afhankelijk van adviseurs. Het keurmerk beoogt bewaking en verbetering van de kwaliteit van het financieringsadvies. 

Fons Huijgens
De training wordt verzorgd door Fons Huijgens, verantwoordelijk voor opleidingen en kennisontwikkeling binnen Stichting MKB Financiering. Fons heeft lange tijd gewerkt als financier en als adviseur. Hij is auteur van de boeken “De Bank De Baas” (over het schrijven van een kredietaanvraag) en “Geld in Overvloed”(over de nieuwe financiers). Daarnaast is hij actief als informal investor. Als architect van het examen Erkend Financieringsadvies MKB kan hij de deelnemers gericht informeren, beoordelen en adviseren. 

Inhoud opleiding 


Blok 1 Eisen
Toelichting op de eisen waaraan een Erkend Financier dient te voldoen. Bespreking van het profiel van een erkend financier en van de examentoets termen. Tevens aandacht voor taken en verantwoordelijkheden van een erkend adviseur en voor de gestelde eisen aan een financieringsaanvraag. Bespreking van de examenprocedure met een toelichting.

Blok 2 Onderzoek
Aan de hand van een individueel proefexamen en een casus kredietgesprek vindt onderzoek plaats naar welke kennisonderdelen op het vereiste examenniveau zijn en op welke onderdelen niet.

Blok 3 Behoefte
Concretiseren hoe kennis- en leerbehoefte ingevuld kunnen worden. Individueel plan van aanpak welke opleiding/training kan bijdragen om het officiële examen succesvol te kunnen doen.

Op deze wijze biedt de training zicht op je kennis in relatie tot de eisen van het keurmerk. Dat zal je helpen in de afweging of je direct examen kan/wil doen of eerst een cursus, training of opleiding gaat volgen.

Leerdoelen 

Toetsing en voorbereiding op het examen Erkend Financieringsadvies MKB.

Groepsomvang

Maximaal 12 personen. Zo kunnen we de interactiviteit waarborgen en is er voldoende ruimte voor jouw persoonlijke vragen.

Programma  

- 1 trainingsdag van 4 uur.
- Oefenexamen om je kennis te toetsen met terugkoppeling door trainer

Inclusief koffie/ thee en een verzorgde lunch

Kosten 

€ 295,- per deelnemer (ex. BTW).

Wanneer 

Donderdag 9 juni 2022 | 9.00 - 13.00 uur


Waar
 

Volgt

Opleiding (erkend) financieringsadviseur MKB

Wil je eerst nog wat kennis opdoen? In deze opleiding (e-learning, klassikale en virtuele trainingsmomenten) staat financieren in het mkb centraal. Je leest er hier meer over.

Unknown

 

Schrijf je in