De toekomst van bedrijfsfinanciering: de particuliere markt achterna?

De toekomst van bedrijfsfinanciering: de particuliere markt achterna?

Digitalisering heeft de particuliere financieringsmarkt veel gebracht; kijk alleen al hoe overzichtelijk de markt voor woninghypotheken is geworden en hoe gemakkelijk consumenten zelf een financiering kunnen regelen. Gaan we met bedrijfsfinanciering ook deze kant op?

HDN, centraal platform woninghypotheken

Vrijwel alle grote aanbieders van woninghypotheken en financieel adviseurs zijn aangesloten op het HDN-platform. Met dit platform kunnen hypotheekadviseurs nieuwe leningen direct online aanvragen bij diverse geldverstrekkers. HDN registreert circa 85% van alle hypotheekaanvragen in Nederland. Het standaardiseert en automatiseert processen en maakt de uitwisseling van informatie sneller en accurater. Het zorgt voor efficiency in de keten.

Consument minder afhankelijkheid van adviseur

Dankzij internet hebben consumenten steeds beter toegang tot specifieke informatie over hypotheken. De verwachting is dat consumenten daardoor minder afhankelijk worden van een adviseur bij een aanvraag van een woningfinanciering. Consumenten sluiten ook steeds vaker een hypotheek af zonder hypotheekadviseur. Echter, persoonlijke aandacht is wat mensen altijd nog steeds waarderen. Een belangrijke rol blijft er dan ook voor een adviseur. Dat blijkt wel uit het feit dat driekwart van de consumenten nog steeds klant is bij een onafhankelijk financieel advieskantoor.  

Wie wordt de HDN op de zakelijke markt?

 Er is een duidelijk verschil tussen het aanvragen van een woninghypotheek en een bedrijfsfinanciering. Voor deze laatste bestaat namelijk nog niet zo heel lang adviessoftware. Je kunt nu gebruikmaken van een van de online platformen waar vraag en aanbod voor bedrijfsfinanciering bij elkaar komen. Fyndoo, Capsearch en Loanstreet zijn de bekendste platformen. Deze platformen matchen met behulp van slimme technologie een aanvraag voor een financiering met financiers. Verder is het proces van aanvragen door de platformen gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Zo kun je veelal documenten automatisch uploaden voor een financier. Het zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de efficiency, een betere ontsluiting naar financiers en een kortere doorlooptijd van aanvraag tot financiering. Een passende financiering regelen voor een ondernemer vraagt ook een goede verbinding tussen adviseur, ondernemer en financiers. Er is software op de markt dat het efficiënt samenwerken tussen genoemde partijen sterk verbeterd. Voor de zakelijke financieringsmarkt is er echter nog niet één centraal platform zoals in de consumentenmarkt. Als de standaardisatie van processen en gegevens doorzet, is het niet ondenkbaar dat een van de huidige platformen die centrale positie gaat innemen. Om dat te realiseren, is het noodzakelijk dat een van de genoemde platformen ook directe koppelingen krijgt met de systemen van financiers zoals bij HDN. 

Download de toolkit voor de financieringsspecialistOpkomst internetportalen

 Bij aanvragen onder de één miljoen euro wordt steeds vaker aan een ondernemer gevraagd om zelf, in een internetportaal, de informatie in te voeren. Ondernemers en banken spreken vaak elkaars taal niet en zo’n portal lost dat probleem zeker niet op. Het begon met kleinere kredieten, de grens wordt steeds meer opgetrokken. Elke financier heeft weer zijn eigen acceptatiecriteria en voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Als je als adviseur offertes van meerdere partijen wil ontvangen, dan moet je voor elke financier apart meestal een uitgebreid en verschillend proces door. Een hele klus.

Gemis lokale relatiemanager bij bank

Een andere trend is dat ondernemers er regelmatig tegenaan lopen dat zij bij banken geen lokale relatiemanager meer hebben waar ze hun gedachten, uitdagingen en investeringsplannen aan voor kunnen leggen. Voor een ondernemer is het ingewikkeld om, zonder begeleiding, een financiering aan te trekken. Het draait hier ook om het goed interpreteren van en betekenis geven aan jaarcijfers. 

Nieuwe financiers op de zakelijke markt: adviesbehoefte groeit

De markt voor vastgoed- en bedrijfsfinanciering is de afgelopen jaren breder geworden. Er is nu een breder aanbod van producten, met naast bancair krediet ook steeds meer gespecialiseerde aanbieders. Door een terugtrekkende beweging van banken, vooral bij financiering van de onderkant van het MKB, is het vinden van een passende bedrijfsfinanciering geen vanzelfsprekendheid meer. Ondernemers zijn steeds vaker op de non-bancaire aanbieders aangewezen. Deze markt is echter door het brede aanbod moeilijk te overzien voor een ondernemer en het product-onderscheid is complex. Advisering hierover vereist een professionele benadering om uit verschillende bronnen de beste mix samen te stellen. Een mooie kans voor onafhankelijke financieringsspecialisten om daarin te voorzien. 

Belangrijke rol financieringsspecialist

Anders dan in de consumentenmarkt ligt het bij een bedrijfsfinanciering wat ingewikkelder om, zonder begeleiding, een financiering aan te trekken Het regelen van een financiering is voor een ondernemer iets dat hij niet vaak doet; het vergelijken van een krediet of leaseproduct is voor een ondernemer nagenoeg onmogelijk. Elke financier heeft weer zijn eigen criteria en voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Pas als een aanvraag tot een offerte leidt, worden de tarieven en voorwaarden zichtbaar. Een ondernemer roept ook daarom steeds vaker de hulp in van een adviseur. Een wat andere ontwikkeling dus dan op de consumentenmarkt. Ben je benieuwd hoe Capsearch jou kan helpen? Plan dan een demo met een van onze financieringsspecialisten in.

Delen

Download de whitepaper voor financieringsspecialisten