Waar een financier op let bij het financieren van een bedrijfspand voor eigen gebruik

Waar een financier op let bij het financieren van een bedrijfspand voor eigen gebruik

Ondernemers vinden het vaak interessant om te investeren in een bedrijfspand voor eigen gebruik. Naast de exploitatie van je bedrijf bouw je als ondernemer op deze manier ook vermogen op. In dit blog een aantal aandachtspunten bij de financiering van een bedrijfspand voor eigen gebruik. 

Aandachtspunten

 • Bij het financieren van de aankoop van een bedrijfspand voor eigen gebruik kijkt het merendeel van de financiers naar de exploitatie van een bedrijf. De bedrijfsinkomsten moeten voldoende zijn om de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Als deze lasten in omvang gelijk of lager zijn dan de huidige huurlasten dan is dat een mooi feit om op te nemen in de onderbouwing van een gevraagde financiering.
 • Financiers kunnen zich kritisch opstellen bij het financieren van een investering in een bedrijfspand. Investeren in onroerend goed behoort meestal niet tot de kernactiviteiten van een onderneming. Zo’n investering draagt namelijk niet bij aan het cash genererend vermogen van een bedrijf. Het is daarom belangrijk om in de financieringsaanvraag duidelijk te maken waarom het pand wordt aangekocht. Doet de ondernemer ook andere investeringen die bijdragen aan een hogere waarde van het pand? Neem dat dan ook in de toelichting op.
 • Een financier kijkt naar de locatie van het pand en het type vastgoed. Is het pand specifiek ingericht voor een bepaalde branche of is het ook geschikt voor andere branches? Een koelopslag voor de voedingsindustrie heeft bijvoorbeeld een zeer specifieke toepassing, terwijl een lege hal veel breder inzetbaar is en daardoor eenvoudiger te verkopen indien nodig.
 • Het komt voor dat een ondernemer een pand koopt waarin niet alleen zijn eigen bedrijf gevestigd is, maar waar ook andere partijen zich vestigen. In dat geval is het belangrijk om te weten of de financier de aanvraag beoordeelt als commercieel vastgoed of vastgoed voor eigen gebruik. Vaak geldt de regel dat als de ondernemer zelf meer dan 50% van het pand gebruikt, het wordt beschouwd als vastgoed voor eigen gebruik. 
 • Financiers hanteren verschillende Loan to Values (LTV) voor het bepalen van de hoogte van de financiering. Meestal verstrekken ze een lening tot maximaal 70 - 90% van de marktwaarde van het pand. 

  Type financiers

  In de markt kan je grofweg onderscheid maken tussen twee type financiers:  
  1. Financiers die met name kijken naar de exploitatie van een bedrijf om te bepalen of er voldoende terugbetaalcapaciteit is. Naast de waarde van pand kijken ze naar de historische jaarcijfers en betaalhistorie van een bedrijf.  
  2. Financiers die zich voornamelijk richten op het vastgoed zelf en minder belang hechten aan de exploitatie van het bedrijf. Zij kijken vooral naar de waarde van het pand. Hoewel ze ook nagaan of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen worden voldaan, baseren ze dit meestal alleen op ratio's. 

   

  Vragen 

  De specialisten van advisory services kunnen inschatten wat wel en niet mogelijk is en kennen de weg naar financiers. Wil je, als adviseur, een aanvraag met ons voorbespreken? Neem contact op met één van onze specialisten van advisory services. Zij helpen jou bij het aanvragen van vastgoed- of bedrijfsfinanciering. 

   


  Webinar 

  Wil je kennismaken met Capsearch? Volg dan een van onze webinars

  Delen