Waar een financier op let bij het financieren van een bedrijfspand voor eigen gebruik

Waar een financier op let bij het financieren van een bedrijfspand voor eigen gebruik

Ondernemers vinden het vaak interessant om te investeren in een bedrijfspand voor eigen gebruik. Naast de exploitatie van je bedrijf bouw je als ondernemer op deze manier ook vermogen op. In dit blog een aantal zaken waar je op moet letten bij financiering van een bedrijfspand voor eigen gebruik.

Aandachtspunten financiering bedrijfspand

 • Bij het financieren van de aankoop van een bedrijfspand voor eigen gebruik kijkt het merendeel van de financiers naar de exploitatie van een bedrijf. De bedrijfsinkomsten moeten voldoende zijn om de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Als deze lasten in omvang gelijk of lager zijn dan de huidige huurlasten dan is dat een mooi feit om op te nemen in de onderbouwing van een gevraagde financiering.  
 • Financiers kunnen zich kritisch opstellen bij het financieren van een investering in een bedrijfspand. Investeren in onroerend goed behoort meestal niet tot de kernactiviteiten van een onderneming. Zo’n investering draagt namelijk niet bij aan het cash genererend vermogen van een bedrijf. Licht in de aanvraag daarom toe waarom een pand wordt aangekocht. Doet de ondernemer ook andere investeringen die bijdragen aan een hogere waarde van het pand? Neem dat dan ook in de toelichting op. 
 • Een financier kijkt naar de locatie van het pand en het type vastgoed. Is het pand specifiek ingericht voor een bepaalde branche of is het ook geschikt voor andere branches? Een koelopslag voor de voedingsindustrie heeft bijvoorbeeld een hele specifieke gebruiksmogelijkheid. Een lege hal heeft weer vele gebruiksmogelijkheden en is als dat nodig is gemakkelijker te verkopen.
 • Het komt voor dat een ondernemer een pand koopt waar hij niet alleen met zijn bedrijf huisvest maar waar ook een andere partij of partijen zich vestigen. Is hier sprake van? Het is dan van belang of een financier een aanvraag gaat beoordelen als het financieren van commercieel vastgoed of vastgoed voor eigen gebruik. Vaak geldt de regel dat als de ondernemer zelf meer dan 50% van het pand in gebruik heeft het wordt beoordeeld als een pand voor eigen gebruik.
 • Financiers gebruiken verschillende Loan to Values (LtV) voor de hoogte van financiering. Meestal verstrekt een financier een lening met een hoogte van maximaal 70 - 90% van de marktwaarde. 
 • Vanaf 1 januari 2023 is de overdrachtsbelasting 10,4% (8% in 2022).

  Type financiers 

  In de markt kan je grofweg onderscheid maken tussen twee type financiers: 
  1. Financiers die met name kijken naar de exploitatie van een bedrijf om te bepalen of er voldoende terugbetaalcapaciteit is. Naast de waarde van pand kijken ze naar de historische jaarcijfers en betaalhistorie van een bedrijf.
  2. Financiers die zich voornamelijk richten op het vastgoed en die de exploitatie van het bedrijf minder van belang vinden. Zij kijken voornamelijk naar de waarde van het object. Uiteraard kijken ze wel of de rente en aflossing kunnen worden voldaan maar kijken dan vaak alleen op ratio’s.

   

  Vragen 

  Wil je een aanvraag met ons voorbespreken? Neem contact op met één van onze specialisten van advisory service. Onze specialisten helpen jou bij het aanvragen van een financiering voor vastgoed- of bedrijfsfinanciering. Bekijk hier de infographic over Capsearch of neem direct contact met ons. 

  Delen