MKB-Financiering: slimme adviessoftware helpt adviseur

Een bank is niet vanzelfsprekend meer de partij om mkb-financiering te regelen. Het aanbod van financiers is groot, zij besteden over het algemeen weinig tijd om een ondernemer te helpen. Bij traditionele financiers staat het adviesmodel onder druk: minder relatiemanagers, dus meer zelf doen voor ondernemer. Een interessante adviesmarkt waar accountants kansen kunnen pakken.

Ondernemer ontbreekt overzicht
Uit de financieringsmonitor van Panteia blijft dat ondernemers er niet altijd in slagen de juiste financiering rond te krijgen. Het financieringslandschap verandert snel. Er is een verwachtingskloof tussen ondernemer en financier. Dat komt omdat de ondernemer zich vaak onvoldoende voorbereidt. Bij innovatie en groei is de traditionele bank kritisch. Ondernemers zijn niet altijd bekend met nieuwe alternatieve financieringsvormen die dan een oplossing bieden.

Belangrijke rol accountant
Een accountant geniet het vertrouwen van de ondernemer en spreekt de taal van de financier. Hij kan mede zorgen voor een zachte landing van de aanvraag bij financiers. Als geen ander kan een accountant de businesscase bespreken met klant en zorgen voor kwalitatief goede informatie en onderbouwing voor financiers. En zorgen dat de aanvraag ook rekenkundig klopt.

Gespreksonderwerp
Jaarlijks bespreken van de financieringsstructuur zou vanzelfsprekend moeten zijn. Als adviseur kun je bij een financieringsaanvraag met ondernemer de volgende onderwerpen bespreken: marktvisie, het verdienmodel, het onderscheidend karakter, SWOT-analyse, kwaliteit ondernemer en medewerkers, omgaan met risico en kostenbeheersing en toekomstig bestendigheid onderneming. De financier wil uit dit verhaal in combinatie met de cijfers terugzien of de ondernemer in staat is de financiering terug te betalen.

Slimme adviessoftware
De kwaliteit van en de juiste informatie die de ondernemer aanlevert bij de financier is heel belangrijk, de accountant speelt hier een belangrijke rol. Als accountant heb je tegenwoordig de beschikking over slimme technologie om daarbij te helpen. Capsearch heeft deze adviessoftware ontwikkeld. Een online platform, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, met persoonlijk contact. Je toegang hebt tot actuele vakkennis en weet door het gebruik van de software de juiste vragen aan de ondernemer te stellen. Als adviseur doorloop je systematisch alle specifieke beoordelingscriteria van meerdere financiers om tot een match te komen. Bij de financiers van je keuze dien je je aanvraag eenvoudig in of je belt even met Capsearch om te overleggen.