Inkoopfinaciering

Waar moet je op letten bij het voorfinancieren van inkoop?

Ondernemers hebben regelmatig te maken met inkoopfinanciering. Bijvoorbeeld ondernemers die kledingwinkels of handelsbedrijven exploiteren. Deze voorraden moeten voorgefinancierd worden om vervolgens te verkopen. Aan het aanhouden van voorraden zijn risico’s verbonden. Een belangrijke vraag is of de onderneming in staat is zijn voorraden te verkopen. Financiers zijn terughoudend in het financieren van voorraden. In deze blog bespreken we waar een financier op let en we zetten een aantal mogelijkheden voor je op een rij. 

Aandachtspunten inkoopfinanciering 

Tips waar je op moet letten bij inkoopfinanciering:
 • Bij inkoopfinanciering is het handig als je de exploitatiecyclus van het bedrijf beschrijft. Je geeft dan de geld- en goederenstromen van het bedrijf weer. Op deze manier krijgt een financier deze stromen goed in beeld om te beoordelen of er financieringsmogelijkheden zijn.
 • Je hebt bedrijven waar de inkoop al voorverkocht is maar pas bij levering wordt betaald. Als een ondernemer verkooporders kan overhandigen versterkt dit de business case.
 • Wordt er in het buitenland ingekocht? Heb je te maken met andere valuta? Zo ja, dan heb je te maken met een valutarisico. Dit risico zou je kunnen afdekken (hedgen). Verder is het belangrijk welke afspraken zijn gemaakt over de levering en vanaf wanneer de goederen in eigendom zijn van het bedrijf. Zijn de goederen verzekerd? Het voorbeeld van piratenrij is bij iedereen bekend en vormt een risico. Hoe meer grip je hebt op de risico’s hoe groter de kans op een financiering. 
 • Worden er voorraden afgeschreven? Zijn er incourante voorraden aanwezig? Zo ja, wat is hier de reden van en hoe groot is de kans dat dit ook in de toekomst gebeurt. 
 • Wat wordt er ingekocht? Is het bijvoorbeeld trendgevoelig of bederfelijk? Deze voorraden hebben een groter risico’s om niet verkocht te worden.
 • Trackrecord van een bedrijf kan zeer bepalend zijn. Is het een bedrijf dat net is gestart of een bedrijf zoals Coolblue met een lang bewezen businessmodel? Coolblue, met een bewezen verdienmodel, kan met opgebouwde data laten zien dat ze hun voorraad binnen een bepaalde termijn verkoopt. Dit vergroot de kans op een financiering.

Een aantal opties van inkoopfinanciering op een rij

Beoordeel eerst de interne processen rondom debiteuren, crediteuren en voorraden. Zijn deze goed op orde? Geld dat vastzit in je werkkapitaal kan niet worden ingezet voor nieuwe investeringen. Het kan zijn dat externe financiering niet nodig is.
 • Geldverstrekker zoals Ebury richt zich specifiek op inkoopfinanciering. Ebury verstrekt handelsfinanciering altijd in combinatie met het afdekken van valutarisico’s.
 • Een andere manier om inkoop te financieren is door middel van factoring. Dit gaat vrijwel altijd in combinatie met het financieren van de debiteurenportefeuille van de ondernemer. 
 • Ook financiers die met de geldstroom van pintransacties of online betalingen worden afgelost is een optie. Of financiers die 1,5 maandomzet financieren als werkkapitaal. 
 • Financiering via de crowd. Dit kan ook goed werken voor de promotie van een bedrijf.
 • Banken die werkkapitaal verstrekken via een rekening courant faciliteit. Banken zijn echter hier steeds minder vaak voor in de markt.

Meer informatie

Wil je een aanvraag voor financiering voorbespreken? Neem contact op met één van onze specialisten van advisory service. Onze specialisten helpen jou bij het aanvragen van een financiering voor vastgoed- of bedrijfsfinanciering. Bekijk ook onze kennisdocumenten. Bijvoorbeeld de whitepaper "Wie financiert wat' met informatie over werkkapitaalfinanciering.

Delen