Wat financiers graag zien in een kredietaanvraag. Enkele tips

Ondernemers onderschatten vaak de noodzaak van een goed onderbouwde financieringsaanvraag. Een inhoudelijk sterke kredietaanvraag als vertrekpunt versnelt de doorlooptijd bij financiers en vergroot de kans op een succesvolle financiering. In dit blog lees je handige tips en aandachtspunten voor het maken van een financieringsaanvraag, zodat jouw volgende aanvraag een grotere kans van slagen heeft.

Waarvoor is een financiering nodig?

Wat een onderneming precies wil financieren is niet altijd direct duidelijk. Is een financiering nodig voor een machine of voor de groei van een bedrijf? Of gaat het hier om het herfinancieren van een machine om liquide middelen vrij te spelen? Het is van belang dat je aangeeft wat precies de investering is, omdat dit direct invloed heeft op de wijze van financieren. Financiers willen het waarom achter de kredietaanvraag begrijpen. Het geeft namelijk een beeld waar een onderneming vandaan komt en naartoe gaat.

Welke informatie is in een kredietaanvraag nodig?

De informatie die een financier graag ontvangt is mede afhankelijk van de gevraagde financiering en het type financier. Gaat het om het financieren van activa zoals bijvoorbeeld commercieel vastgoed of een machine? Er zijn financiers die alleen informatie over de activa willen ontvangen, maar voor sommige financiers is het van belang inzicht te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Denk hierbij aan een financiering van een overname. Hier kijkt een financier met name naar de historische en toekomstige cashflow. Deze geldstroom moet voldoende zijn om de financiering af te lossen. Het merendeel van de financiers wil de historische jaarcijfers over twee jaar zien. Prognoses voor één of twee jaar, in combinatie met een kasstroomanalyse, zijn namelijk goed ter onderbouwing van de business case en geven inzicht in de terugbetaalcapaciteit. Kijk je naar een aanvraag voor werkkapitaal, dan maakt een liquiditeitsbegroting vaak onderdeel uit van de onderbouwing. Dit geeft een financier inzicht in mogelijke pieken en dalen in de kaspositie van het bedrijf.

Onderbouwing kredietaanvraag

Een goed financieringsplan geeft vertrouwen in de partij die het aanlevert. Hierbij geven we je enkele voorbeelden van relevante informatie die je kunt meenemen in een onderbouwd financieringsplan:

  • Inzicht in de juridische structuur van het bedrijf. Hoe ziet het organogram er bijvoorbeeld uit en wie is de kredietnemer? 
  • De personen achter het bedrijf zijn van groot belang. Geef daarom weer wat de ervaringen zijn van sleutelfiguren in het bedrijf en de branche tot nu toe. Geef daarbij aan hoe afhankelijk het bedrijf is van de directeur-grootaandeelhouder en of er een tweede echelon is. 
  • Beschrijf de hoogte- en dieptepunten uit het verleden. Benoem daarbij op welke wijze er is ingegrepen bij belangrijke gebeurtenissen bij het bedrijf. 
  • Een heldere visie van de ondernemer op het bedrijf en de activiteiten mag niet ontbreken. 
  • Benoem de leveranciers en afnemers en of er afhankelijkheden zijn. Dit geeft namelijk een beeld van de bedrijfsrisico’s. 
  • Geef inzicht in de prestaties van de onderneming in het verleden. Wat is de ontwikkeling in de rentabiliteit en kasstromen over de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? Wat is het verdienmodel en hoe bestendig is dat? 
  • Beschrijf wat de mate is van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid van de activiteiten. Het kan namelijk zo zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Een goede toelichting van de fluctuatie maakt het dan juist weer een sterk punt . 
  • Beschrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Wat is de status en wat zijn de plannen? Bij sommige financiers is dit een vast onderdeel van de beoordeling geworden dus is een onderbouwing van belang. 

Contact met financiers

Nadat financiers de aanvraag ontvangen hebben is het goed om het contact met hen te onderhouden. Zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier zien we namelijk regelmatig dat er sprake van miscommunicatie is. Dit komt doordat partijen elkaar soms niet op de hoogte houden. Hierdoor kan onnodig het proces vertragen of irritatie ontstaan.

Know Your Customer (KYC)

Voor alle financiers geldt dat zij precies willen weten wie de financiering aanvraagt, ook wel “Know Your Customer” of “KYC” genoemd. Denk daarom aan het aanleveren van documenten zoals een kopie van het legitimatiebewijs en het KvK-uittreksel van de organisatie.


Passende financiers

In Nederland zijn vele financieringspartijen actief. Voor ondernemers die meerdere mogelijkheden voor financieringen willen onderzoeken, bieden niet-bancaire financiers vaak een oplossing. Ons platform helpt mkb-adviseurs een passende financiering te vinden. Voor een overzicht van alle financiers bekijk je onze whitepaper “Wie financiert wat?”.

 

Download de toolkit voor de financieringsspecialist