Offerte aanvragen woninghypotheek en zakelijk krediet: 4 verschillen

Als hypotheekadviseur overweeg je mogelijk je dienstverlening uit te breiden naar de zakelijke financieringsmarkt. Houd rekening met een aantal belangrijke verschillen tussen het aanvragen van een offerte voor een woninghypotheek en een voor zakelijk krediet.

Verschil 1: Adviessoftware zakelijke markt relatief nieuw

Een groot deel van offertes voor woninghypotheken wordt online aangevraagd. Nagenoeg alle adviessoftware-pakketten zijn aangesloten op het netwerk van HDN. Zoals bekend, kun je als hypotheekadviseur nieuwe leningen direct online aanvragen bij diverse geldverstrekkers. Een duidelijk verschil met de zakelijke markt is dat hiervoor nog niet zo heel lang vergelijkbare adviessoftware bestaat. Toch gaat het maken en versturen van een aanvraag voor een vastgoed- of bedrijfsfinanciering ook steeds vaker online via adviessoftware van bijvoorbeeld Capsearch, Loanstreet en Fyndoo. De gebruikersvriendelijkheid van deze adviessoftware voor de zakelijke markt is vergelijkbaar met die voor de particuliere markt.

Verschil 2: Voor de zakelijke markt geen aanstelling nodig

Om voor je particuliere klanten offertes op te vragen, heb je als adviseur aanstellingen nodig bij hypotheekverstrekkers. Om een aanstelling te krijgen moet je verschillende documenten overleggen. Bijvoorbeeld een Wft-vergunning. Heb je nog geen aanstelling? Dan kun je een aanvraag voor een hypotheekofferte ook doen via een serviceprovider. In de zakelijke financieringsmarkt is een aanstelling bij een financier meestal niet nodig. Een contactennetwerk met financiers opbouwen kan dus snel en gemakkelijk.

Verschil 3: Wat financiers aan informatie nodig hebben

Een bank, verzekeraar of andere geldverstrekker houdt bij bepaling van de maximale woninghypotheek rekening met het inkomen, de marktwaarde van de woning, financiële verplichtingen en rente. De inkomenssituatie staat centraal. Ook wordt gekeken naar eventuele leningen die iemand al heeft. Een verschil met de financiering van verhuurd vastgoed is dat het hierbij juist belangrijk is dat de huurinkomsten voldoende zijn om aan de financieringsverplichtingen en exploitatiekosten te voldoen.

Financiering van een bedrijf
Bij onroerend goed dat een onderneming in bezit heeft of gaat aanschaffen voor de eigen exploitatie wil een financier informatie over de eigen exploitatie. Deze moet zorgen voor voldoende cashflow om de rente, aflossing en onderhoudskosten te voldoen. Uiteraard is de waardering van het aan te schaffen pand eveneens van belang. De informatie die financiers bij een bedrijfsfinanciering nodig hebben, is weer afhankelijk van de behoefte aan financiering en type financier. Gaat het om het alleen financieren van activa zoals bijvoorbeeld debiteuren of een machine? Dan willen de financiers met name informatie over de activa ontvangen. Voor andere financiers is het van belang om een beeld te schetsen van het bedrijf en inzage te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Wat een financier zoal, voor een geslaagde zakelijke aanvraag, nodig heeft lees je in onze blog ‘Waarom wil een financier dat weten?’

Verschil 4: Reactietijd van financiers wat langer

Bij een woningfinanciering weet je in de meeste gevallen snel of een financiering geaccepteerd wordt omdat de adviessoftware dat aangeeft. Zo werkt het helaas niet bij de aanvraag voor zakelijk krediet. De tijd die nodig is van aanvraag tot verstrekking van een zakelijk krediet hangt af het type aanvraag. Bij een zakelijke financiering heeft een financier meer tijd nodig voor een analyse. Bij bijvoorbeeld factoring en leasing, waarbij de activa als zekerheid een belangrijke rol spelen, kan een financier ook snel reageren. Een zakelijke financier heeft meestal enkele dagen tot enkele weken nodig om een offerte te kunnen doen.

Wil je meer informatie over hoe onze tool werkt en hoe wij jou als hypotheekadviseur verder helpen? Vraag dan een demo aan. Deze demo spitsen we toe op de hypotheekadviesbranche en een van onze adviseurs doorloopt de mogelijkheden en licht deze toe. Plan een demo in door op de button hieronder te klikken.

CTA VOOR ONDER BLOG A-1