Capsearch Advisory Services

Ontzorging adviseur bij vastgoed- en bedrijfsfinanciering

Met Capsearch advisory services ontzorgen we hypotheekadviseurs en accountants. Inzetbaar als je zelf niet voldoende tijd of kennis hebt om ondernemers volledig van dienst te zien. In deze blog lees je hoe advisory services werkt. 

Een bedrijfsfinanciering aantrekken is voor een ondernemer niet gemakkelijk. Het is een activiteit die een ondernemer daarom meestal niet zelf doet, maar overlaat aan zijn adviseur. We merken dat in de praktijk steeds meer adviseurs, die gebruikmaken van onze software, aan ons ondersteuning vragen om ondernemers van een goed advies te kunnen voorzien. Advisory services staat adviseurs bij.

Stap 1. Gratis Quickscan  

Als je als adviseur weleens een aanvraag hebt gedaan voor een zakelijke financiering, dan weet je dat dit veel tijd in beslag kan nemen. Denk aan het gesprek met klant, onderzoeken welke financiers mogelijk interesse hebben, het maken van de aanvraag en de contacten met financiers. Onze financieringsspecialisten kunnen delen van het adviestraject van je overnemen. Dit bespaart je veel tijd. We starten met een gratis Quickscan. Met jou of jouw klant nemen we de mogelijkheden en slagingskans van het aantrekken van een financiering door. Jouw klant levert hiervoor bij ons informatie aan. Vaak gaat dit om gegevens zoals het investeringsplan, businessplan, het organogram en de jaarrekeningen. Op basis van deze stukken kijkt een specialist naar de haalbaarheid van de aanvraag en welke financiers er mogelijk in aanmerking komen. Het kan ook zijn dat blijkt dat een financiering aantrekken niet haalbaar is. We geven dan aan waarom dat zo is is en komen eventueel met andere suggesties.  

Stap 2. Gesprek ondernemer  

Na de Quickscan is er een gesprek tussen onze specialist en jou of jouw klant om de mogelijkheden van de financiering te bespreken. Het is aan jou als adviseur de keuze of we direct met jouw kant in gesprek gaan of dat je liever zelf de communicatie met jouw klant voor je rekening neemt. Onze specialist onderzoekt wat de investerings- en financieringsbehoefte is en welke financiers er bij het vraagstuk passen.  

Stap 3. Opdrachtbevestiging  

Als wij mogelijkheden tot financiering zien, sturen wij een voorstel in de vorm van een opdracht tot dienstverlening met een overzicht van de tarieven. Bij akkoord gaat onze financieringsspecialist aan de slag en werkt de aanvraag uit met behulp van de door onszelf ontwikkelde software. Als adviseur kan je het proces volgen en zie je wat de voortgang is van de aanvraag. Als de aanvraag compleet is, sturen we deze naar de financier(s). We doen dit heel gericht met een uitgebreide toelichting. Vaak vragen we twee of drie financiers om een offerte. Op deze manier is de kans van slagen groter, omdat we weten op welke wijze een financier naar het vraagstuk kijkt en welke informatie hij nodig heeft. Dit scheelt voor alle partijen een hoop tijd en energie.  

Stap 4. Contact met financiers  

Nadat de aanvraag is verstuurd wordt deze in behandeling genomen door een financier. De gemiddelde tijd die een financier nodig heeft om een reactie te geven is vijf dagen. Sommige financiers komen binnen een aantal dagen direct met een indicatieve offerte waarin het financieringsbedrag en tarieven staan. De offerte wordt vervolgens door een van onze specialisten beoordeeld en besproken met jou of je klant. Bij meerdere offertes kijken we naar het beste aanbod. Hierbij kijkt onze financieringsspecialist onder andere naar het tarief en aflossingsschema maar ook naar andere voorwaarden zoals de zekerheden, looptijden en overige kosten. Ook zorgen wij voor verdere afhandeling van het dossier. Dit betekent onder andere het zorgen voor de ondertekening van offertes, het regelen van taxaties en de documenten voor de notaris. Als de financier alle stukken heeft ontvangen en goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een bindend aanbod. Als jouw klant deze offerte tekent is de financiering rond.    

Meer informatie 

Ben je overtuigd van de manier waarop advisory services jou kan helpen bij het aanvragen van een zakelijke financiering voor vastgoed- of bedrijfsfinanciering? Bekijk dan hier de infographic over Capsearch of neem contact met ons op voor meer informatie.